7. Vùng Văn hoá Hán tự

7. Vùng Văn hoá Hán tự

“Vùng văn hoá Hán tự” là gì? Nó có liên hệ với “Vùng văn hoá Đông Á”, hay được gọi là Hán tự Văn hoá quyển (漢字文化圏) trong tiếng Nhật và tiếng Trung. Không hẳn là tất cả nhưng hầu như chả mấy ai, kể cả người Nhật, biết rằng Việt Nam là một phần của “vùng văn hoá Hán tự”, dùng để chỉ những quốc gia và vùng miền đã từng và đang sử dụng Hán tự trong ngôn ngữ viết. Mọi người đều biết tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc hiện đại (chữ Hán đang dần mất đi) đều sử dụng Hán tự, nhưng có ai biết những ngôn ngữ đưa ra dưới đây là ngôn ngữ gì không?

Đó là tiếng Quảng Đông, tiếng Đài Loan và tiếng Việt. Chữ viết cuối cùng được gọi là chữ Nôm喃, chính là tiếng Việt được ghi bằng chữ Hán hay là các chữ viết được tạo ra theo hình mẫu chữ Hán. Phần lớn mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết rằng Việt Nam là một phần của vùng Văn hoá Hán tự trong suốt khoảng 1000 năm.

Văn bản chữ Nôm ở Văn Miếu 
Chữ Hán thời xưa. 

Đối với những người nói tiếng Nhật và tiếng Trung như bản thân tôi, việc học từ mới tiếng Việt dễ dàng hơn rất nhiều khi biết được lớp nghĩa bên dưới của các từ, chẳng hạn như 政治 (tiếng Nhật:seiji, tiếng Việt: chính trị). Từ này có cùng bản chất và được phát âm từa tựa nhau. Mặc dù chữ Nôm gần như bị bãi bỏ hoàn toàn vào những năm 1920, bạn vẫn có thể nhìn thấy chữ Nôm trên một số bảng biển đâu đó. Đây là một bức tường trên có khắc chữ Nôm ngay bên ngoài cửa sổ khách sạn của tôi. Và tất nhiên bạn có thể nhìn thấy các chữ này ở các đền thờ Phật giáo.

Thậm chí có cả một trang web cho phép bạn nhập chữ Nôm tại soạn thảo văn bản chữ Nôm online.

Tiếng Quảng Đông hiện đại 
Tiếng Đài Loan hiện đại. 
Chữ Nôm, tiếng Việt viết dưới dạng chữ Hán.