Lake Parallel

6. Hoan Kiem Lake

26.  Hoan Kiem Lake (Hồ Hoàn Kiếm) is the historical center of Hanoi. One of the major tourist attractions in Vietnam, it is full of scenic spots and serves as a focal point for public life. The small lake is surrounded by restaurants, cafes, temples, shops, park benches, street sellers, street performers, and what not. It is ideal for walking, jogging, exercising and roaming around. I daresay there are 2.5 tourists for every native!?

27.  I absolutely love this place. When I go to Hanoi I often ride my unicycle around the lake, and the locals don’t cease to be fascinated. On this trip I left my unicycle as a present to my good friend, the lawyer Huyen, after giving her some lessons. Early every morning the lakeside fills up with dance and gymnastic groups, filling the surroundings with the sounds of lively music, vitality, and energy. During my unicycle rides and my many walks I often stopped to watch and take pictures, and on several occasions joined a group, as you can see in the video (in purple T-shirt). What fun!!

 

English with pictures

6. ホアンキエム湖

26.  ホアンキエム湖(Hồ Hoàn Kiếm)は、ハノイの歴史的な中心地。ベトナムの主要観光地の一つで、景観に優れ、公共生活の中核としても機能している。ホアンキエム湖は小さな湖で、その周りをレストラン、カフェ、寺院、商店、公園のベンチ、路上の物売り、大道芸人等が取り囲んでいる。散歩、ジョギング、体操、ぶらぶら歩きに「理想的」。地元の人1人に対して観光客が2人半いるのではないだろうか!?

27.  私は無条件にこの場所が好きだ。ハノイに行くときは、よく愛用の一輪車に乗って湖畔を走る。その度に地元の人たちは目を丸くし、見入ってくれる。今回の旅行では、持参した一輪車を良き友人である弁護士の Huyenにプレゼントした。勿論、乗り方を教えた上で。毎朝早くから、湖畔はダンスや体操をする集団で溢れ、周囲は陽気な音楽、活力、エネルギーで満たされる。私は一輪車や散歩の最中に集団に遭遇すると、足を止め、写真を撮り、何回かは集団に加わったこともある。動画をとくと御覧あれ(紫色のTシャツが私)。楽しいの何のって!

 

写真付きの日本語

6. Lago Hoan Kiem

26.  La lago Hoan Kiem (Hồ Hoàn Kiếm) estas la historia centro de Hanojo. Unu el la ĉefaj turismaj vidindaĵoj en Vjetnamio, ĝi estas plena de belegaj pejzaĝoj kaj servas kiel fokuso de publika vivo. La malgranda lago estas ĉirkaŭata de restoracioj, kafejoj, temploj, butikoj, parkbenkoj, stratvendistoj, stratartistoj kaj tiel plu. Ĝi estas ideala por promenado, trotado, korpekzercado kaj vagado. Mi diru, ke estas 2.5 turistoj por ĉiu lokano!?

27.  Mi absolute amas ĉi tiun lokon. Kiam mi vizitas Hanojon, mi ofte rajdas sur mia unuciklo ĉirkaŭ la lago, kaj la lokanoj neniam ĉesas raviĝi. En ĉi tiu vojaĝo mi donace lasis mian unuciklon al mia bona amikino, la advokatino Huyen, post kelkaj lecionoj. Ĉiutage frumatene la lagbordo pleniĝas de danco- kaj gimnastik-grupoj, kiuj plenigas la ĉirkaŭaĵojn per la sonoj de gaja muziko, viglo kaj energio. Dum miaj rajdoj sur unuciklo kaj multaj promenoj, mi ofte haltis por spekti kaj foti ilin, kaj en kelkaj okazoj mi aliĝis al unu el ili, kiel vi povas vidi en la filmeto (en purpura T-ĉemizo). Kiel amuze!!

 

Esperanto kun fotoj

6. Hồ Hoàn Kiếm

26.  Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm lịch sử của Hà Nội. Một trong những điểm chính thu hút du khách đến Việt Nam. Hồ Hoàn Kiếm có nhiều cảnh vật đẹp và đóng vai trò như một tụ điểm cho các hoạt động công cộng. Quanh chiếc hồ nhỏ là những nhà hàng, quán cà phê, đình đền, cửa hàng, các hàng ghế công viên, những người bán hàng rong, những nghệ sĩ đường phố, chẳng có gì là không thể tìm thấy. Nó thật sự @lý tưởng@ cho việc đi dạo, chạy bộ, tập thể dục và lang thang phố xá. Tôi dám cá rằng ở đây cứ một người dân địa phương thì có đến hai người rưỡi (ý tôi là 2 – 3 người) là khách du lịch!?

27.  Tôi thực sự yêu thích nơi này. Khi đến Hà Nội tôi thường đi chiếc xe đạp một bánh của mình quanh hồ, và người dân địa phương thì không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Trong chuyến đi lần này, tôi đã để lại chiếc xe đạp đó làm quà cho một người bạn tốt của tôi, luật sư Huyền, sau khi chỉ cho cô cách sử dụng. Sáng sớm nào bờ hồ cũng trở nên đông đúc với các nhóm tập thể dục và nhóm khiêu vũ. Không gian xung quanh hồ được lấp đầy bởi thanh âm của những bản nhạc sôi động, tràn trề sức sống, và năng lượng. Trong những lần đi xe đạp và nhiều lần đi bộ, tôi thường dừng lại xem và chụp ảnh, có vài lần tôi cũng tham gia nhảy cùng nhóm, như bạn có thể thấy trong video (tôi trong chiếc áo phông tím). Quả là rất vui!

 

Tiếng Việt với hình ảnh minh hoạ

6. ホアンキエム湖

26.  ホアンキエム湖(Hồ Hoàn Kiếm)は、ハノイの歴史的な中心地。ベトナムの主要観光地の一つで、景観に優れ、公共生活の中核としても機能している。ホアンキエム湖は小さな湖で、その周りをレストラン、カフェ、寺院、商店、公園のベンチ、路上の物売り、大道芸人等が取り囲んでいる。散歩、ジョギング、体操、ぶらぶら歩きに「理想的」。地元の人1人に対して観光客が2人半いるのではないだろうか!?

27.  私は無条件にこの場所が好きだ。ハノイに行くときは、よく愛用の一輪車に乗って湖畔を走る。その度に地元の人たちは目を丸くし、見入ってくれる。今回の旅行では、持参した一輪車を良き友人である弁護士の Huyenにプレゼントした。勿論、乗り方を教えた上で。毎朝早くから、湖畔はダンスや体操をする集団で溢れ、周囲は陽気な音楽、活力、エネルギーで満たされる。私は一輪車や散歩の最中に集団に遭遇すると、足を止め、写真を撮り、何回かは集団に加わったこともある。動画をとくと御覧あれ(紫色のTシャツが私)。楽しいの何のって!

 

写真付きの日本語

6. Lago Hoan Kiem

26.  La lago Hoan Kiem (Hồ Hoàn Kiếm) estas la historia centro de Hanojo. Unu el la ĉefaj turismaj vidindaĵoj en Vjetnamio, ĝi estas plena de belegaj pejzaĝoj kaj servas kiel fokuso de publika vivo. La malgranda lago estas ĉirkaŭata de restoracioj, kafejoj, temploj, butikoj, parkbenkoj, stratvendistoj, stratartistoj kaj tiel plu. Ĝi estas ideala por promenado, trotado, korpekzercado kaj vagado. Mi diru, ke estas 2.5 turistoj por ĉiu lokano!?

27.  Mi absolute amas ĉi tiun lokon. Kiam mi vizitas Hanojon, mi ofte rajdas sur mia unuciklo ĉirkaŭ la lago, kaj la lokanoj neniam ĉesas raviĝi. En ĉi tiu vojaĝo mi donace lasis mian unuciklon al mia bona amikino, la advokatino Huyen, post kelkaj lecionoj. Ĉiutage frumatene la lagbordo pleniĝas de danco- kaj gimnastik-grupoj, kiuj plenigas la ĉirkaŭaĵojn per la sonoj de gaja muziko, viglo kaj energio. Dum miaj rajdoj sur unuciklo kaj multaj promenoj, mi ofte haltis por spekti kaj foti ilin, kaj en kelkaj okazoj mi aliĝis al unu el ili, kiel vi povas vidi en la filmeto (en purpura T-ĉemizo). Kiel amuze!!

 

Esperanto kun fotoj

6. Hồ Hoàn Kiếm

26.  Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm lịch sử của Hà Nội. Một trong những điểm chính thu hút du khách đến Việt Nam. Hồ Hoàn Kiếm có nhiều cảnh vật đẹp và đóng vai trò như một tụ điểm cho các hoạt động công cộng. Quanh chiếc hồ nhỏ là những nhà hàng, quán cà phê, đình đền, cửa hàng, các hàng ghế công viên, những người bán hàng rong, những nghệ sĩ đường phố, chẳng có gì là không thể tìm thấy. Nó thật sự @lý tưởng@ cho việc đi dạo, chạy bộ, tập thể dục và lang thang phố xá. Tôi dám cá rằng ở đây cứ một người dân địa phương thì có đến hai người rưỡi (ý tôi là 2 – 3 người) là khách du lịch!?

27.  Tôi thực sự yêu thích nơi này. Khi đến Hà Nội tôi thường đi chiếc xe đạp một bánh của mình quanh hồ, và người dân địa phương thì không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Trong chuyến đi lần này, tôi đã để lại chiếc xe đạp đó làm quà cho một người bạn tốt của tôi, luật sư Huyền, sau khi chỉ cho cô cách sử dụng. Sáng sớm nào bờ hồ cũng trở nên đông đúc với các nhóm tập thể dục và nhóm khiêu vũ. Không gian xung quanh hồ được lấp đầy bởi thanh âm của những bản nhạc sôi động, tràn trề sức sống, và năng lượng. Trong những lần đi xe đạp và nhiều lần đi bộ, tôi thường dừng lại xem và chụp ảnh, có vài lần tôi cũng tham gia nhảy cùng nhóm, như bạn có thể thấy trong video (tôi trong chiếc áo phông tím). Quả là rất vui!

 

Tiếng Việt với hình ảnh minh hoạ

6. Hoan Kiem Lake

26.  Hoan Kiem Lake (Hồ Hoàn Kiếm) is the historical center of Hanoi. One of the major tourist attractions in Vietnam, it is full of scenic spots and serves as a focal point for public life. The small lake is surrounded by restaurants, cafes, temples, shops, park benches, street sellers, street performers, and what not. It is ideal for walking, jogging, exercising and roaming around. I daresay there are 2.5 tourists for every native!?

27.  I absolutely love this place. When I go to Hanoi I often ride my unicycle around the lake, and the locals don’t cease to be fascinated. On this trip I left my unicycle as a present to my good friend, the lawyer Huyen, after giving her some lessons. Early every morning the lakeside fills up with dance and gymnastic groups, filling the surroundings with the sounds of lively music, vitality, and energy. During my unicycle rides and my many walks I often stopped to watch and take pictures, and on several occasions joined a group, as you can see in the video (in purple T-shirt). What fun!!

 

English with pictures